Notifikasyonlar

Üye iş yerinin Payguru'da host edilen uygun ödeme/abonelik sayfasını çağırmasıyla başlayan ödeme sürecinin (ve gerektiğinde abonelik sürecinin) akıbetinden bu bildiirmler aracılığıyla haberdar olur. Notifikasyonların tammaı, üye iş yeri tarafından Payguru'ya servis konfigurasyonu aşamasında aktarılan URL'ler üzerinden gerçekleştiirlir


İşlem Notifikasyonları

Payguru platformunda geçekleştirilen her bir işlemin durumu ve işlem sonucu aşağıdaki notifikasyon aracılğı ile üye iş yerine iletilir.Aşağıdaki notifikasyonda görülen MSISDN, müşteri'nin cep telefonu numarasının şifrelenmiş halidir.

Örnek

http://paymentmerchanturl.com/BillingNotification?msisdn=xxMSISDNxx&txId=xxTransactionIdxx&status=xxStatusxx&operator=xxOidxx&order=xxOrderxx&item=xxItemxx& amount=xxAmountxx&service=xxServicexx&error=xxErrorCodexx&errorDesc=xxErrorDescriptionxx&billingType=xxBillingTypexx&subsId=xxSubsIdxx&xxQSxx


Abonelik Notifikasyonları

Payguru platformunda geçekleştirilen her bir abonelik süreci ile ilgili olarak aşağıda gösterilen notifikasyon yapısı aracılğı ile üye iş yerine bildirimde bulunur.

  • Notifikasyonda görülen MSISDN parametresi, müşteriye ait cep telefonunun şifrelenmiş halidir.
  • SubscriptionID, her bir "üyelik ve abonelik döngüsü" için verilen bir parametredir. MÜşteri aboneliğini iptal edip bir süre sonra tekrar başlattığında yenib ir "subscription ID" alır. Subscription ID yenilemelerde de gönderilir.

Örnek:

http://paymentmerchant.com/SubscriptionNotification?msisdn=xxMSISDNxx&subsId=xxSubsIdxx&txId=xxTransactionIdxx &status=xxStatusxx&operator=xxOidxx&service=xxServicexx&order=xxOrderxx&billingType=xxBillingTypexx&xxQSxx