Notifikasyonlar

Üye iş yeri, Payguru'da host edilen uygun landing sayfasını çağırmasıyla başlayan ödeme sürecinin (ve gerektiğinde abonelik sürecinin) akıbetinden bu bildirimler aracılığıyla haberdar olur. Notifikasyonların tamamı, üye iş yeri tarafından Payguru'ya servis konfigürasyonu aşamasında aktarılan URL'ler üzerinden gerçekleştirilir.


İşlem Notifikasyonları

Payguru platformunda geçekleştirilen her bir işlemin durumu ve işlem sonucu aşağıdaki notifikasyon aracılğı ile üye iş yerine iletilir.Aşağıdaki notifikasyonda görülen MSISDN, müşteri'nin cep telefonu numarasının maskelenmiş halidir.

Örnek

http://paymentmerchanturl.com/BillingNotification?msisdn=xxMSISDNxx&txId=xxTransactionIdxx&status=xxStatusxx&operator=xxOidxx&order=xxOrderxx&item=xxItemxx& amount=xxAmountxx&service=xxServicexx&error=xxErrorCodexx&errorDesc=xxErrorDescriptionxx&billingType=xxBillingTypexx&subsId=xxSubsIdxx&xxQSxx


Abonelik Notifikasyonları

Payguru platformunda gerçekleştirilen her bir abonelik süreci ile ilgili olarak aşağıda gösterilen notifikasyon yapısı aracılğı ile üye iş yerine bildirimde bulunur.

  • Notifikasyonda görülen MSISDN parametresi, müşteriye ait cep telefonunun maskelenmiş halidir.
  • SubscriptionID, her bir "üyelik ve abonelik döngüsü" için verilen bir parametredir. Müşteri aboneliğini iptal edip bir süre sonra tekrar başlattığında yeni bir "subscription ID" alır. Subscription ID yenilemelerde de gönderilir.

Örnek:

http://paymentmerchant.com/SubscriptionNotification?msisdn=xxMSISDNxx&subsId=xxSubsIdxx&txId=xxTransactionIdxx &status=xxStatusxx&operator=xxOidxx&service=xxServicexx&order=xxOrderxx&billingType=xxBillingTypexx&xxQSxx