Müşteri Destek Servisleri

Üye iş yerinin kendi mecraları ve kanalları aracılığı ile müşteri destek hizmeti verebilmesi için Payguru platformunda gerçekleşmiş olan ücretlendirmelerle ilgili bilgi sorgulayabileceği servisleridr..


1. Search Messages

Müşterilere iletilen ve müşterilerden alınan tüm mesajların dökümünü yapan servistir.

>Request

POST  http://api.trend-tech.net/MicroPayment/messages/search

>Parameters

{ 
"merchantId":{merchantId},
"serviceId":{serviceId},
"search":[{API_SEARCH_META} , {API_SEARCH_META} , {API_SEARCH_META} ],
"sort":[{API_SORT_META} , {API_SORT_META} , {API_SORT_META}],
"limit":{limit}, 
"page":{page}

}

Parametre açıklamalaır aşağıda verilmiştir.

{merchantId}  Integer         Üye iş yeri ID
{serviceId}   Integer         Servis ID.
{search}    {API_SEARCH_META}    Payguru platformlarındaki arama yapılabilen kolonlar üzerinde yapılabilecek sorgu kriterini içerir, maksimum 3.
{sort}     {API_SORT_META}     Sorgu sonucunun sıralanma kriteri, maksimum 3.
{limit}     Integer (Opsiyonel)   Sayfa başına gösterilecek kayıt sayısı (Default 10, maksimum 100) 
{page}     Integer (Opsiyonel)   Sayfa Sayısı (Default 1)

>Response

{
"response": {API_RESPONSE}  ,
"meta": {COLLECTION_META_DATA} , 
"subscriptions":[ {MESSAGE_SIMPLE_DETAIL}  , {MESSAGE_SIMPLE_DETAIL}  , ... ]
}

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam sorgulama sayısı günlük 1000 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki sorgu sayısı da 1 olarak belirlenmiştir.