Ücretlendirme (Transaction) Servisleri

Üye iş yerinin kabul etmiş olduğu ödeme işlemleri ile ilgili Payguru platformunda sorgulama ve ücret iadesi yapabileceği servislerdir.


1. Get Transaction Detail

Üye iş yerinin her hangi bir ödeme işlemini Payguru Platformlarını sorgulayarak işlem detaylarına ulaşmasını sağlayan servistir.

>Request

GET http://api.trend-tech.net/MicroPayment/transaction/detail/{merchantId}/{serviceId}/{transactionId}

>Parameters

{merchantId}    Integer Üye iş yeri ID
{serviceId}     Integer Servis ID.
{transactionId}   Integer Payguru platformunda başlatılmış olan ücretlendirme işlemine ait ID. 

>Response

{ 
  "response": {API_RESPONSE}  , 
  "subscription": {TRANSACTION_DETAIL} 
 } 

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam sorgulama sayısı günlük 1000 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki sorgu sayısı da 5 olarak belirlenmiştir.


2. Refund Transaction (İade)

Üye iş yerinin, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olan ödeme işlemi ile ilgili iade sürecini başlatabileceği metoddur. Belirli bir ödeme işlemi ID'sine ait olan ücretin iade edilmesini sağlar.

>Request

GET http://api.trend-tech.net/MicroPayment/transaction/refund/{merchantId}/{serviceId}/{transactionId}

>Parameters

{merchantId}    Integer Üye iş yeri ID
{serviceId}     Integer Servis ID.
{transactionId}   Integer Payguru platformunda gerçekleştirilmiş olan ödeme işlemine ait ID.

>Response

{ 
  "response": {API_RESPONSE}  ,
  "subscription": {TRANSACTION_SIMPLE_DETAIL} 
}

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam istek sayısı günlük 20 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki istek sayısı da 5 olarak belirlenmiştir.


3. Search Transactions

Üye iş yerinin birden fazla ödeme işlemi le ilgili Payguru Platformlarını sorgulayarak işlem detaylarına ulaşmasını sağlayan servistir.

>Request

POST  http://api.trend-tech.net/MicroPayment/transactions/search

>Parameters

{ 
"merchantId":{merchantId},
"serviceId":{serviceId},
"search":[{API_SEARCH_META} , {API_SEARCH_META} , {API_SEARCH_META} ],
"sort":[{API_SORT_META} , {API_SORT_META} , {API_SORT_META} ],
"limit":{limit}, 
"page":{page}
}

Parametre açıklamaları aşağıda verilmiştir.

{merchantId}  Integer         Üye iş yeri ID
{serviceId}   Integer         Servis ID.
{search}    {API_SEARCH_META}    Payguru platformlarındaki arama yapılabilen kolonlar üzerinde yapılabilecek sorgu  kriterini içerir, maksimum 3. 
{sort}     {API_SORT_META}     Sorgu sonucunun sıralanma kriteri, maksimum 3.
{limit}     Integer (Opsiyonel)   Sayfa başına gösterilecek kayıt sayısı (Default 10, maksimum 100) 
{page}     Integer (Opsiyonel)   Sayfa Sayısı (Default 1)

>Response

{ 
  "response": {API_RESPONSE}  ,
  "meta": {COLLECTION_META_DATA}  ,
  "transactions":[ {TRANSACTION_SIMPLE_DETAIL}  , {TRANSACTION_SIMPLE_DETAIL}  , ... ]
  }

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam sorgulama sayısı günlük 1000 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki sorgu sayısı da 1 olarak belirlenmiştir.


4. Request Transaction

Teknik olarak Üye iş yerlerinin Payguru platformunda ödeme işlemi başlatma olanakları vardır. Ancak regülatif önlemler ve TCMB tarafından kendisine verilmiş olan ödeme faaliyet izni (lisans) isterleri çerçevesinde oluşturulan Payguru risk yönetim politikaları gereğince bu hizmet üye iş yerlerine açılmamaktadır.