Servis Sonuç Kodları

> HTTP Status Codes

200: OK
204: No Content
400: Bad Request  
403: Forbidden
404: Not Found
409: Conflict  
429: Too Many Requests
500: Internal Server Error
503: Service Unavailable

> Servis Sonuç Kodları

> İşlem Notifikasyonları Durum Kodları (xxStatusxx)

1: Ödeme işlemine onay bekleniyor.
3: Ödeme işlemi başarıyla gerçekleşti.
4: Ücretlendirme hatası (Operatorden gelen ücretlendirme hatası)
5: Ödeme işlemi zaman aşımına uğramıştır. 
6: İade başarıyla gerçekleştirildi.
7: İade işlemi devam etmektedir. 
8: Aynı kullanıcının bekleyen başka bir işleminden dolayı ödeme işlemi iptal edilmiştir.
9 : İşleme onay verilmediğinden dolayı ödeme işlemi iptal edilmiştir.
-18: Bekleyen başka bir işlemden dolayı ödeme işlemi iptal edilmiştir.
-5: İşlem tutarı hatalı girildiğinden dolayı ödeme işlemi gerçekleştirilemedi.
-8: Telefon numarası hatalı girildiğinden dolayı ödeme işlemi gerçekleştirilemedi.

> Abonelik Notifikasyonları Durum Kodları (xxStatusxx)

Payguru abonelik notifikasyonlarında aşağıdaki durum kodlarını üye işyerine iletir.

unknown:    Abonelik ve ücretlendirme sürecinin başlangıcında üye iş yerine iletilen durum kodudur.

active:     Abonelik başarılı ile ücretlendirilmiş ve abonelik aktif olmuştur. 
        Son kullanıcı üye iş yeri servisine erişilebilir  

retry:     Abonelik ücretlendirilmesi başarısız olmuştur ve müşteri tekrar ücretlendirilmenin
        denenmesi için "yeniden deneme" havuzuna alınmıştır. 

cancelled:   Abonelik müşterinin isteği üzerine (Call Center, SMS veya üye iş yeri servisindek
        abonelik yönetimi ara yüzü üzerinden) iptal edilmiştir. 

suspend:    Müşterinin mobil ödemesinin açık olmadığı, maksimum ücretlendirme deneme sayısının
        aşıldığı veya operatör komunikasyonu sonucu kara listeye alındığı durumlarda iletilir

rejected:    Vodafone'a özel bir abonelik durum kodudur. Müşteri abonelik başlangıcı için
        Vodafone'un ödeme sayfasında onay vermediği ya da aynı sayfa üzerinde işlemi iptal 
        ettiği zaman Payguru tarafından üye iş yerine iletilir. Bu kodun ilgili işlem
        notifikasyonunda status kod -9 olarak görüldüğünde görülmesi beklenir.

> İşlem Notifikasyonları Hata Kodları (xxErrorCodesxx ve xxErrorDescriptionxx)

> Ortak Ödeme Sayfası akışlarında kullanılan "Create Token" Servisinin Sonuç Kodları