Abonelik Servisleri

Üye iş yerinin almış olduğu aboneliklerle ilgili Payguru platformunda sorgulama ve abonelik iptali yapabileceği servislerdir.


1. Get Subscription Detail

Üye iş yerinin bir abonelik/üyelik ile ilgili Payguru Platformlarını sorgulayarak üyelik detaylarına ulaşmasını sağlayan servistir.

>Request

GET http://api.trend-tech.net/MicroPayment/subscription/detail/{merchantId}/{serviceId}/{subscriptionId}

>Parameters

{merchantId}    Integer Üye iş yeri ID
{serviceId}     Integer Servis ID.
{subscriptionId}  Integer Payguru platformunda başlatılmış olan üyeliğe ait ID. 

>Response

{ 
  "response": {API_RESPONSE}  , 
  "subscription": {SUBSCRIPTON_DETAIL} 
 } 

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam sorgulama sayısı günlük 1000 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki sorgu sayısı da 5 olarak belirlenmiştir.


2. Cancel Subscription

Üye iş yerinin bir abonelik/üyelik ile ilgili iptal sürecini başlatabileceği metoddur. Belirli bir üyelik/abonelik IDsine ait aboneliği sonlandırır.

>Request

GET http://api.trend-tech.net/MicroPayment/subscription/cancel/{merchantId}/{serviceId}/{subscriptionId}

>Parameters

{merchantId}    Integer Üye iş yeri ID
{serviceId}     Integer Servis ID.
{subscriptionId}  Integer Payguru platformunda başlatılmış olan üyeliğe ait ID.

>Response

{ 
  "response": {API_RESPONSE}  ,
  "subscription": {SUBSCRIPTON_SIMPLE_DETAIL} 
}

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam istek sayısı günlük 1000 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki istek sayısı da 5 olarak belirlenmiştir.


3. Search Subscriptions

Üye iş yerinin **birden fazla*** abonelik/üyelik ile ilgili Payguru Platformlarını sorgulayarak üyelik detaylarına ulaşmasını sağlayan servistir.

>Request

POST  http://api.trend-tech.net/MicroPayment/subscriptions/search

>Parameters

{ 
"merchantId":{merchantId},
"serviceId":{serviceId},
"search":[{API_SEARCH_META} , {API_SEARCH_META} ,{API_SEARCH_META})],
"sort":[{API_SORT_META}, {API_SORT_META}, {API_SORT_META}],
"limit":{limit}, 
"page":{page}
}

Parametre açıklamaları aşağıda verilmiştir.

{merchantId}  Integer         Üye iş yeri ID
{serviceId}   Integer         Servis ID.
{search}    {API_SEARCH_META}    Payguru platformlarındaki arama yapılabilen kolonlar üzerinde yapılabilecek sorgu kriterini içerir, maksimum 3.
{sort}     {API_SORT_META}     Sorgu sonucunun sıralanma kriteri, maksimum 3.
{limit}     Integer (Opsiyonel)   Sayfa başına gösterilecek kayıt sayısı (Default 10, maksimum 100) 
{page}     Integer (Opsiyonel)   Sayfa Sayısı (Default 1)

>Response

{
"response": {API_RESPONSE}  ,
"meta": {COLLECTION_META_DATA} , 
"subscriptions":[ {SUBSCRIPTON_SIMPLE_DETAIL}  , {SUBSCRIPTON_SIMPLE_DETAIL}  , ... ]
}

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam sorgulama sayısı günlük 1000 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki sorgu sayısı da 1 olarak belirlenmiştir.


4. Reset Subscriptions by Msisdn

Genellikle üye iş yerlerinin kendi servislerini test etmek için kullandıkları cep telefonları ile oluşturmuş oldukları abonelikleri sıfırlamak ve tekrar teste açmak için kullandıkları servistir.

>Request

GET http://api.trend-tech.net/MicroPayment/subscription/cancel/{merchantId}/{serviceId}/{msisdn}

>Parameters

{merchantId}  Integer Üye iş yeri ID
{serviceId}   Integer Servis ID.
{msisdn}    String 10 haneli cep telefonu numarası (5XXXXXXXXX)

>Response

{ 
"response": {API_RESPONSE}  
}

>Kullanım Limitleri

İstemci ve sunucu tarafındaki toplam istek sayısı günlük 20 adetle sınırlanmıştır. Aynı şekilde saniyedeki istek sayısı da 5 olarak belirlenmiştir.


5. Request Subscription

Teknik olarak Üye iş yerlerinin Payguru platformunda abonelik başlatma olanakları vardır. Ancak regülatif önlemler ve TCMB tarafından kendisine verilmiş olan ödeme faaliyet izni (lisans) isterleri çerçevesinde oluşturulan Payguru risk yönetim politikaları gereğince bu hizmet üye iş yerlerine açılmamaktadır.